Prenumeruoti


Naujienų archyvas

Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui!

 

 

 

 

Gyventojai perspėjami trumpaisiais pranešimais

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, svarbu kuo greičiau bei tiksliau perspėti ir informuoti visuomenę apie atsiradusią grėsmę bei pateikti rekomendacijas, kaip elgtis vienu ar kitu atveju.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, įgyvendindamas Europos Sąjungos projektą ,,Gyventojų perspėjimas ir informavimas, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą“, įdiegė gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, užtikrinančią gyventojų perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją trumpaisiais pranešimais tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus.

Šios sistemos paskirtis yra ekstremaliųjų situacijų ar jų grėsmės atvejais teikti Lietuvos gyventojams ir užsienio valstybių piliečiams, esantiems Lietuvos teritorijoje, perspėjimo ir informavimo paslaugas mobiliaisiais telefonais. Ši naujoji nemokama paslauga užtikrina gyventojų perspėjimą nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena mieste ar kaime, yra kelionėje ar namuose, darbo ar poilsio vietoje.

Departamentas dėjo daug pastangų, kad Lietuvoje atsirastų šiuolaikiška ir efektyvi gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, kuri užtikrintų gyventojų perspėjimą nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena mieste ar kaime, yra kelionėje ar namuose, darbo ar poilsio vietoje.

Tokia sistema yra sukurta panaudojus viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų (UAB ,,Bitė Lietuva“, UAB ,,Tele2“ ir UAB ,,Omnitel“) tinklų infrastruktūrą. Departamentas baigia įgyvendinti projektą ,,Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos sukūrimas“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“. Projekto vertė yra 15,2 mln. Lt. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos diegimo pradžia – 2011 m. kovo 8 d.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema veiksmingai ir realiu laiku perduoda informaciją mobiliųjų telefonų naudotojams, naudojant Korinio transliavimo (Cell Broadcast) technologiją GSM tinkluose.

1 pav. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos funkcinė schema

Pranešimai siunčiami vartotojams pasirinktoje šalies teritorijoje. Vartotojus galima pasiekti sugaištant minimalų laiką ir neapkraunant tinklo, nes nėra reikalinga jų paieška, nereikia žinoti gavėjo telefono numerio. Pranešimų kartojimas leidžia įspėti ne tik įvykio zonoje esančius gyventojus, bet ir atvykstančius į įvykio zoną. Cell Broadcast technologija leidžia perduoti pranešimus skirtingomis kalbomis ir informuoti įvairiakalbius šalies gyventojus bei atvykusius kitų šalių piliečius. Taip pat galima informuoti specialiąsias vartotojų grupes (tai gali būti policija, kariuomenė, pasienio tarnyba, kitos specialiosios tarnybos)

Trumpieji perspėjimo pranešimai  siunčiami trimis kalbomis skirtingais kanalais: pranešimai lietuvių kalba – 578 kanalu, pranešimai anglų kalba – 525 kanalu, pranešimai rusų kalba – 605 kanalu. Gyventojai pagal pateikiamas atmintines turi savo mobiliajame telefone nusistatyti perspėjimo pranešimų priėmimo funkciją ir pasirinkti kanalą, kuria kalba norėtų gauti perspėjimo pranešimus, todėl siūlome atidžiai perskaityti atmintinėje pateikiamą informaciją.

Primename, kad ši paslauga gyventojams yra nemokama.

Mobiliųjų telefonų nustatymo instrukcijos

Iškilus neaiškumams telefonų nustatymo klausimais Šiaulių apskrities gyventojai gali kreiptis į apskrities Priešgaisrinės valdybos Civilinės saugos skyriaus vyresnįjį specialistą R. Ivanauską tel. Nr. (8 41) 52 46 52 arba el. p. romualdas.ivanauskas@vpgt.lt ,  gintaras.kelpsa@vpgt.lt

Kolektyvinės apsaugos statinys – statinys ar patalpa, kurią ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių.

Kolektyvinės apsaugos statinių poreikį savivaldybės teritorijoje nustato savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgiamas į savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės duomenis, valstybinės reikšmės ir pavojingųjų objektų skaičių ir jų išsidėstymą savivaldybės teritorijoje, savivaldybės gyventojų skaičių. Minimalus kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugomų savivaldybės gyventojų skaičius apskaičiuojamas pagal nustatytą formulę.

Parenkami statiniai ir patalpos, kuriuos ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima būtų pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių, turi būti atsižvelgiama į statinio ar patalpų vietą, talpumą, sandarumą, konstrukcijas, patalpų vietą statinyje, atstumus iki evakavimo punktų, privažiavimą prie statinio ir kt.

Savivaldybės administracijos direktorius su statinio ar patalpos savininku sudaro atitinkamas sutartis, kuriose numatomos visos statinių ar patalpų suteikimo ir naudojimo gyventojų kolektyvinei apsaugai sąlygos. Šie Statiniai ir patalpos pažymimi specialiuoju ženklu.

Kolektyvinės apsaugos statiniai Šiaulių apskrities teritorijoje.