Prenumeruoti


Naujienų archyvas

Ekstremaliųjų situacijų prevencija – kryptingai vykdoma pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms priemonių visuma, kad būtų išvengta ekstremaliųjų situacijų arba mažėtų jų galimybė, o susidarius ekstremaliajai situacijai būtų kuo mažiau pakenkta gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų veiklai, turtui ir aplinkai (Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymas).

 Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių organizavimas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1028„Dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 87-4585).

Kompleksinių civilinės saugos būklės patikrinimų Šiaulių apskrities  savivaldybių administracijose 2018 m. grafikas

2017 m. maudymosi sezonas Šiaulių apskrityje.

Pasiruošimas maudimosi sezonui Šiaulių apskrities savivaldybėse.

Šiaulių apskrityje, prieš prasidedant maudimosi sezonui vasario – balandžio mėn. nuskendo 3 žmonės. Kad išvengti ar sumažinti nelaimingų atsitikimų prie vandens skaičių, apskrities rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybėse prieš prasidedant maudimosi sezonui įvyko Ekstremalių situacijų komisijų posėdžiai, kuriuose svarstytos prevencijos priemonės, užtikrinančios žmonių saugumą paplūdimiuose bei savivaldybių teritorijose esančių vandens telkinių priežiūrą.

Daugiau>>