Prenumeruoti


Naujienų archyvas

ŠIAULIŲ APSKRITIES PAVOJINGI OBJEKTAI, KURIUOSE PAVOJINGOS MEDŽIAGOS SIEKIA ŽEMESNĮJĮ KVALIFIKACINIŲ KIEKIŲ LYGĮ

Eil. Nr.

Pavojingo objekto pavadinimas

Pavojingo objekto adresas

Įmonės (veiklos vykdytojo) pavadinimas

1

Sprogmenų sandėlis Petrašiūnų k. , Klovainių sen., Pakruojo r. sav. Akcinė bendrovė ,,Detonas“

2

Šeduvos agrocentras Geležinkelio stoties g. 9A, Šeduva, Radviliškio r. sav. UAB ,,Agrochemos mažmena“

3

Trąšų sandėlis Micaičių k. , Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. Uždaroji akcinė bendrovė ,,Agrokoncernas“

4

Kuro bazė Laisvės al. 17, Radviliškis AB„Lietuvos geležinkeliai“

5

Uždarosios akcinės bendrovės ,,Toksika“ Šiaulių filialas Šiaulių r. sav., Aukštrakių k. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Toksika“ Šiaulių filialas

Pavojingųjų objektų veiklą civilinės saugos srityje reglamentuoja LRV 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr.555 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. (Žin., 2010 Nr.59-2894).

Šis nutarimas numato, kad žemesniojo lygio pavojingasis objektas privalo:

  1. Paruošti pranešimą savivaldybei apie pavojingąjį objektą;
  2. Pateikti duomenis Valstybinės reikšmės ir pavojingųjų objektų registrui;
  3. Paruošti pramoninių avarijų prevencijos priemonių planą;
  4. Paruošti Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.