Prenumeruoti


Naujienų archyvas

1872 metų vasarą, liepos 14-ąją, Šiaulių mieste kilęs didelis gaisras padarė daug žalos, jo pasekmės buvo labai skaudžios. Šios nelaimės paskatinti šiauliškiai suorganizavo savanorių ugniagesių komandą, turėjusią saugoti miestą nuo gaisrų, o jiems kilus, greitai gesinti juos. Tais pačiais metais Kauno gubernatorius Šiaulių savanorių ugniagesių komandą patvirtino oficialiai. Gaisrų, kildavo ir ankščiau, jie vienaip ar kitaip būdavo gesinami, suprantama, trūko organizuotumo, gerai pasirengusios ugniagesių komandos. 

Pirmoji miesto gaisrinė buvo pačiame centre – Dvaro gatvėje. 1926 metais miesto centre pradėtas statyti mūrinis dviejų aukštų naujosios gaisrinės pastatas. Jis užbaigtas 1927 metais. Pirmame aukšte buvo laikomi vežimai su arkliai ir neseniai gautos gaisrinės mašinos, o antrame – įsikūrė savanoriai ugniagesiai, jų draugija. Gatvelė, kur iškilo šis gaisrinės pastatas, pavadinta – Ugniagesių pavadinimu. Nuo gaisrinės ji vedė tiesiai į dabartinę Vasario 16-osios gatvę. Dabar nebeveda, nes įvažiavimą į Vasario 16-osios gatvę panaikino sujungti miesto savivaldybės ir greta buvę pastatai. Gaisrinė atsidūrusi tarsi savivaldybės kieme, išvažiuojama per aikštę, esančią prie savivaldybės pastato.

Savanorių ugniagesių draugijos prieškarinėje Lietuvoje gražiai bendravo, palaikė ryšius, reikalui esant, viena kitai padėdavo. Daugiau bendrauti pradėta po 1924 metų. Tų metų gegužės 12 ir 13 dienomis Kaune, Rotušės salėje, priimtas Lietuvos ugniagesių draugijų savanorių statusas, išrinkta taryba ir revizijos komisija. Į tarybą išrinkti ir Šiaulių atstovai M. Movšonas ir J. Lipšicas. Draugijų suvažiavime priimtas statutas įteisino ir Lietuvos ugniagesių uniformą. Ją siuvo iš juodos gelumbės su raudonais apvedžiojimais, geltonomis sagomis. Ugniagesių šalmai – geltoni, metaliniai: eiliniams – su žema skiautere ir žvyniuotu pasmakrės dirželiu.

Ugniagesių bendravimas, principas – reikalui esant padėti vieni kitiems – turi senas ir gražias tradicijas.  Prisiminkime, kad dar 1878 metais, kada Kaune – tabako fabrike M. Daukšos gatvėje – kilo didžiulis gaisras, kuris žaibiškai plėtėsi, kada Kauno ugniagesiai vieni nebeįstengė jo užgesinti, jiems į pagalbą atskubėjo Šiaulių miesto ugniagesiai ir rizikuodami savo gyvybe, dalyvavo gaisro gesinime. Tokių gražių pavyzdžių netrūkdavo ir vėliau.