Prenumeruoti


Naujienų archyvas

Vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1V-406 ,,Dėl asmenų, pageidaujančių mokytis kitose švietimo įstaigose, poreikio nustatymo 2016 metais“ yra nustatytas 10 (tiksliniu būdu valstybės finansuojamų) vietų poreikis studijuoti pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto gaisrinės saugos studijų programą.

Norintiems pretenduoti į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas gaisrinės saugos studijų programos vietas būtina užpildyti atskirą bendrojo priėmimo prašymą LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Į tokią vietą priimtas studentas turės pasirašyti studijų tikslinio finansavimo sutartį, pagal kurią įsipareigos ne trumpiau kaip 5 metus dirbti pagal baigtą studijų programą valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.

Siekiančius studijuoti tikslinėse studijų vietose per bendrąjį priėmimą atsirinks pati aukštoji mokykla iš kandidatų, turinčių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus siuntimą.

Pageidaujantys pretenduoti į tiksliniu būdu valstybės finansuojamas studijų vietas turi iki š. m. birželio 20 d. kreiptis į departamentą arba apskrities priešgaisrines gelbėjimo valdybas pagal gyvenamąją vietą dėl siuntimo išdavimo. Su šiais studentais taip pat bus pasirašytos Stojimo į vidaus tarnybą sutartys.

Minėti siuntimai į mokymo įstaigas išduodami ir stojimo į vidaus tarnybą sutartys pasirašomos vadovaujantis Vidaus tarnybos statutu ir Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1V-72 „Dėl priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.