Prenumeruoti


Naujienų archyvas

Pirotechnikos įsigijimas:

– Draudžiama naudoti ir įsigyti fejerverkus asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir naudoti.

– Draudžiama pirkti ir naudoti fejerverkus asmenims apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

– I kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys;
– II kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys;
– III kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys;
– IV kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas    naudoti tik pirotechnikai.

– Draudžiama pirkti fejerverkus ne tam skirtose prekybos vietose.

Pirotechnikos saugojimas:

– Fejerverkus laikykite sausoje vietoje, originalioje pakuotėje.

– Nelaikykite fejerverkų arti ugnies, elektrinių šildytuvų.

– Laikykite pirotechniką vaikams neprieinamose vietose.

– Nesinešiokite fejerverkų kišenėje arba rankinėje.

– Nevartykite ir neardykite fejerverko pakuotės.

Pirotechnikos naudojimas:

– Prieš panaudodami pirotechninį gaminį, perskaitykite  instrukciją ir sužinokite, koks saugus atstumas yra nustatytas šiai priemonei.

– Uždegdami fejerverką, nelaikykite jo rankose.

– Fejerverkų niekada nenukreipkite į žmones, gyvūnus, pastatus ir lengvai užsidegančius daiktus.

– Žiūrovai turėtų stovėti taip, kad vėjas pūstų į nugarą, atitinkamu atstumu nuo fejerverko, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

– Uždegdami fejerverką, nelaikykite galvos virš pakuotės ir tai darykite per ištiestos rankos atstumą.

– Fejerverkus leiskite ant lygaus, kieto pagrindo, kad šaunant šūviams, fejerverkų pakuotė nepervirstų.

– Leidžiant fejerverkus tamsoje, negalima pasišviesti degtukais ar žiebtuvėliu. Saugiau bus, jeigu pasišviesite žibintuvėliu.

– Neleiskite vaikams žaisti su fejerverkais, taip pat ir su jų atliekomis.

– Mažiausiai 20 minučių po fejerverko paleidimo neikite prie pakuotės ir netikrinkite ar viskas iššovė.

– Negalima naudoti fejerverkų, kurie yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeisti, deformuoti, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų.

– Nebandykite iš naujo uždegti fejerverko, jeigu jis nepilnai iššovė ar visai neiššovė (tokiu atveju atneškite fejerverką į parduotuvę, iš kurios pirkote fejerverką).

– Nemeskite panaudotų fejerverkų pakuotės į krosnį, židinį, katilą.