Prenumeruoti


Naujienų archyvas

 

Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai atsakingi už savanorių ugniagesių veiklos vystymąsi ir koordinavimą

 

Eil. Nr. Pareigos Vardas Pavardė Kontaktai Atsakomybės sritis
1. Šiaulių APGV Operacinio vadovavimo skyriaus vyriausioji specialistė Alina Gintautė (8 41) 39 79 14

alina.gintaute@vpgt.lt

Atsakinga už savanorių ugniagesių veiklos vystymą ir koordinavimą Šiaulių apskrities rajonų teritorijoje
2. Šiaulių APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Zonis (8 41) 39 79 22

gintaras.zonis@vpgt.lt

Atsakingas už savanorių ugniagesių veiklos vystymą ir koordinavimą Šiaulių apskrities rajonų teritorijoje
3. Akmenės PGT viršininkas Darius Liniauskas (8 425) 59268

darius.liniauskas@vpgt.lt

Atsakingas už savanorių ugniagesių veiklos vystymą ir koordinavimą Akmenės rajono teritorijoje
4. Joniškio PGT viršininkas Giedrius Žilinskas (8 426) 51376

giedrius.zilinskas@vpgt.lt

Atsakingas už savanorių ugniagesių veiklos vystymą ir koordinavimą Joniškio rajono teritorijoje
5. Kelmės PGT viršininkas Virginijus Ramanauskis (8 427) 61388

virginijus.ramanauskis@vpgt.lt

Atsakingas už savanorių ugniagesių veiklos vystymą ir koordinavimą Kelmės rajono teritorijoje
6. Pakruojo PGT viršininkas Darius Motekaitis (8 421) 51361

darius.motekaitis@vpgt.lt

Atsakingas už savanorių ugniagesių veiklos vystymą ir koordinavimą Pakruojo rajono teritorijoje
7. Radviliškio PGT viršininkas Linas Tautkevičius (8 422) 53839

linas.tautkevicius@vpgt.lt

Atsakingas už savanorių ugniagesių veiklos vystymą ir koordinavimą Radviliškio rajono teritorijoje

 

Savanorių ugniagesių veiklos organizatoriai

 

Eil. Nr.

Organizatoriaus pavadinimas

Vadovas

Kontaktiniai duomenys

El. pašto adresas

1.

Akmenės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Akmenes SPT nuostatai

Vladislovas Balkauskas

L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė

842556693

ugniagesiai@akmene.lt

2

Kelmės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Kelmės PST nuostatai

Artūras Kairys

Parko g. 9, Verpena, Kelmės raj.

842748460

sauga@kelmespriesgaisrine.lt

3.

Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Joniskio SPT nuostatai

Virginijus Vasiliūnas

Žemaičių g. 8, Joniškis

842652957

info@jspt.lt

4.

Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Pakruojo SPT nuostatai

Alfrėdas Martūzas

L. Giros g. 3D, Pakruojis

824152499

gaisrine@pakruojis.lt

5.

Radviliškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Radviliskio SPT nuostatai

Antanas Vaičiūnas

Kaštonų g. 4, Radviliškis

842257774

radviliskis.pst@vpgt.lt

6.

Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Siauliu rajono SPT nuostatai

Rolandas Spulginas

J. Basanavičiaus g. 4, Kuršėnai

841583218

pt@siauliuraj.lt

 

Įgyvendinamieji teisės aktai

 

Vidaus reikalų ministro įsakymas dėl atlyginimo už sugaištą laiką gesinant ar atliekant gelbėjimo darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), taip pat už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyje numatytų užduočių atlikimą savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo bei savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėties, jų kompensavimosąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo (2015-12-03 VRM įsakymas Nr. 1V-963)

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. rugsėjo 22 d. PAGD prie VRM direktoriaus  įsakymas Nr. 1-269).

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. rugsėjo 22 d. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1-268).

Įsakymas dėl tipinės savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 rugpjūčio 11 d. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1-226)

Įsakymas dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo (2015 rugpjūčio 6 d. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1-221)

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 birželio 15 d. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1-183)

Įsakymas dėl savanorio ugniagesio pažymėjimo, atpažinimo ženklo ir savanorio ugniagesio pažymėjimo ženklo nuostatų patvirtinimo (2015 m. gegužės 21 d. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1-160)

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos  (2015 gegužės 6 d. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymas Nr.1-142)

Įsakymas dėl tipinės savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. gruodžio 23 d. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymas Nr, 1-390)

Įsakymas dėl priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išsiuntimo į įvykio vietą organizavimo ir jų statusų pakeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. gruodžio 29 d. PAGD prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1-396)

 

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ APSKRITIES RAJONUOSE ESANČIŲ SAVANORIŲ UGNIAGESIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLĄ

 

 

Nr.

Oficialus savanorių ugniagesių organizacijos pavadinimas

Organizacijos kodas

Organizacijos vadovo vardas pavardė

Šiuo metu esančių narių skaičius

Pagrindinė vykdoma veikla

Kontaktinė informacija

Adresas

Telefonas

El.paštas

Interneto svetainė

1.

Radviliškio savanorių gaisrininkų draugija

303192637

Linas Tautkevičius

4

Tenkinti viešuosius interesus; vystyti, tobulinti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias priešgaisrinį saugumą; siekti aktyvaus bendradarbiavimo supažindinant draugijos narius ir šalies gyventojus su priešgaisrinio saugumo taisyklėmis, gaisrų kilimo priežastimis, būdais, kaip jų išvengti; informuoti visuomenę apie gaisrus ir gelbėjimo darbus, priešgaisrinę saugą reglamentuojančius norminius teisės aktus; iškilus būtinumui gesinti gaisrus, vykdyti gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių atveju; mokyti elementariausių gaisrų gesinimo būdų, aiškinti priešgaisrinės  saugos reikalavimus; teikti konsultacijas apie naujausias gaisro  gesinimo medžiagas ir  priemones bei priešgaisrinės saugos  klausimais; analizuoti gaisrų priežastis; konsultuoti vaizdinės  priešgaisrinės agitacijos priemonių gamybos klausimais; teikti metodinę pagalbą draugijos nariams; plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio organi-zacijomis; koordinuoti ir vykdyti  draugijos narių pavestus uždavinius, atstovauti ir ginti savo narių teises, jų interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose; remti ir ginti narių interesus klausimais, susijusiais su jų socialine ir ekonomine padėtimi, gerove bei statusu visuomenėje; rūpintis,  kad būtų įgyvendintos tarptautiniuose teisės aktuose, Lietuvos  Respublikos norminiuose teisės aktuose įtvirtintos rinktinės narių teisės.

Radviliškio r. sav., Radviliškio m. Kaštonų g. 4

(8~422)

53 839;

+37061444711

linas.tautkevicius@vpgt.lt

Nėra

2.

Rėkyvos savanorių ugniagesių draugija

302531821

Arvydas Aukščionis

5

Rėkyvos pakrančių priešgaisrinė priežiūra

Poilsio g. 14, Šiauliai

+37069921811

jaht@takas.lt

3.

Kelmės rajono savanorių ugniagesių rinktinė

302821365

Romas Atkočaitis

3

Kelmės raj. sav. Verpenos k., Parko g. 9-2

+37065653201

4.

Joniškio rajono savanorių ugniagesių draugija

303205586

Virginijus Vasiliūnas

4

P. Avižonio g. 7A, Žagarė

+37068656277

5.

Akmenės rajono savanorių gaisrininkų draugija

15324764

Vladislovas Balkauskas

38

Gesintuvų pildymas ir patikra.

Priešgaisrinės saugos kursų organizavimas

Eibučių g. 23, Naujoji Akmenė

+37068685636

ugniagesiai@akmene.lt

6.

Pakruojo rajono ugniagesių savanorių draugija

303559033

Gintautas Budrys

5

L. Giros g. 3D, LT-83150, Pakruojis

868224925; 861616894

savanoris.gaisrininkas@gmail.com

Rėkyvos savanorių ugniagesių draugijos reglamentas

Akmenes savanoriu istatai

Joniskio savanoriu istatai

Kelmes rajono savanoriu ugniagesiu rinktines istatai_0001

Radviliskio savanoriu draugijos istatai

Pakruojo rajono ugniagesių savanorių įstatai

Siauliu rajono ugniagesiu savanoriu draugijos istatai

Kaiptaptisavanoriuugniagesiu

SavanoriuugniagesiuveiklosatkurimasLietuvoje2015metais