Prenumeruoti


Naujienų archyvas

2018 metų gruodžio mėn. 05 d., Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Pakruojo skyriuje surengtas susitikimas su skyriaus darbuotojais ir ieškančiais darbo asmenimis.

Susitikimo metu buvo skleidžiamos gaisrinės saugos žinios, ugdomi asmenų saugios gyvensenos įpročiai. Paaiškinta, kaip išvengti gaisro, kaip elgtis kilus gaisrui, kokios yra ir kaip naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, gesintuvais. Buvo pademonstruoti autonominiai dūmų signalizatoriai, paaiškintas jų reikalingumas bei reikšmė gyvybei išsaugoti kilus gaisrui namuose. Supažindinti su pagrindiniais gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais gyvenamajame sektoriuje.

Susitikime dalyvavo 28 asmenys