Prenumeruoti


Naujienų archyvas

   Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2014 -2020 m dalyvauja Lietuvos Latvijos bendradarbiavimo per siena programos projekte Nr. LLI-232 „DERM“ „Aplinkos rizikos valdymo išteklių plėtra.“ Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono socialinės ir ekonominės plėtros, gerinti aplinkos apsaugą, prisidėti prie bendrojo Baltijos jūros baseino saugumo.

ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA – NAUJO PROJEKTO PARTNERĖ

Jelgavos miesto savivaldybė kartu su Latvijos valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba bei Šiaulių savivaldybės administracija, pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 programą, įgyvendina projektą „Aplinkos rizikos valdymo išteklių plėtra.“  Nr. LLI-232 „DERM“. Daugiai

ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA – NAUJO PROJEKTO PARTNERĖ

  Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kartu su Panevėžio apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba, Latvijos valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, tos šalies Jelgavos miesto savivaldybe ir taryba įgyvendina projektą „Ekstremalių situacijų pasekmių likvidavimas ir aplinkos užteršimo sumažinimas Lielupės upės baseino teritorijoje“. Jo atidarymas vyko rugsėjo 21-ąją Jelgavoje …… Read more »

ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA – PROJEKTO VADOVAUJANTIS PARTNERIS

  Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kartu su Latvijos valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Šiaulių savivaldybės administracija bei Jelgavos miesto savivaldybe, pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 programą, įgyvendina projektą „Potvynių padarinių likvidavimo komandos sukūrimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione “ Nr. LLIV-232 „Flood“.       Daugiau >>

Projekto LLIV-315 ECO „Ekologinių katastrofų ir taršos likvidavimas Lielupės upės baseino teritorijoje“ pažintinė – pasikeitimo patirtimi kelionė į Groningeną

2013 m. balandžio 10 – 12 dienomis, pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, projekte LLIV-315 ECO „Ekologinių katastrofų ir taršos likvidavimas Lielupės upės baseino teritorijoje“, jungtinė Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Jelgavos savivaldybės ir Latvijos respublikos ugniagesių ir gelbėjimo departamento Zemgalės regiono brigados  atstovų delegacija lankėsi Groningeno provincijoje, Nyderlandų karalystė. Kelionės tikslas buvo susipažinti su vandens lygio reguliavimo, potvynių prevencijos ir vandens tiekimo bei nuotekų valymo gerąją patirtimi Groningeno provincijoje. Daugiau>

Projekto LLIV-315 ECO „Ekologinių katastrofų ir taršos likvidavimas Lielupės upės baseino teritorijoje“ pažintinė – pasikeitimo patirtimi kelionė į Hamburgą

Gegužės 21 – 23 dienomis tarptautinės grupės sudėtyje 4 Šiaulių APGV pareigūnai lankėsi Hamburge, pagal Europos Sąjungos vystomą ir didžiąja dalimi finansuojamą tarptautinį projektą „Ekologinių katastrofų likvidavimas ir teršimo sumažinimas Lielupės upės baseino teritorijoje“. Projekte dalyvauja 5 partneriai iš abiejų šalių, pagrindinis partneris – Jelgavos savivaldybė. Partneriai iš Lietuvos – Šiaulių ir Panevėžio apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos.  Daugiau >

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos įsigyta technika, gyvendina projektą „Potvynių padarinių likvidavimo komandos sukūrimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione “ Nr. LLIV-232 „Flood“