Prenumeruoti


Naujienų archyvas

ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO VALDYBA

 

 

Viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas Kęstutis Bautronis

 

GIMIMO DATA IR VIETA

1965 m. balandžio 23 d. Alytus

IŠSILAVINIMAS

1986 baigė Rusijos Federacijos Vidaus reikalų ministerijos Sankt Peterburgo priešgaisrinės technikos mokyklą ir įgijo priešgaisrinės saugos techniko kvalifikaciją

1994 baigė Vilniaus technikos universitetą ir įgijo statybos inžinieriaus kvalifikaciją.

2007 baigė Mykolo Romerio universiteto pagrindinių studijų teisės ir valdymo programą, sutektas teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2009 metais baigė Mykolo Romerio universiteto magistratūros studijų administracinės teisės programą, suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.

PROFESINĖ VEIKLA

1986-08-01 –1991-05-01 Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės apsaugos valdybos 25- os Savistovės sukarintos priešgaisrinės dalies Alytaus m. apsaugai sargybos viršininkas

1991-05-01 – 1992-04-14 Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus m. Sukarintos priešgaisrinės dalies sargybos viršininkas

1992-04-14 – 1995-01-10 Alytaus miesto sukarintos priešgaisrinės apsaugos dalinio Gaisrų gesinimo  tarnybos Budėtojų dalies operatyvinis budėtojas

1995-01-10 – 1998-08-10 Alytaus miesto sukarintos priešgaisrinės apsaugos dalinio 2-osios sukarintos priešgaisrinės dalies viršininkas

1998-08-10 – 2002-12-05 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Aytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2-osios komandos viršininkas

2002-12-05 – 2006-01-16 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Aytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Operacinio vadovavimo dalies vyresnysis operacijų vadovas

2006-01-16 – 2008-12-02 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas

2008-12-02 – 2010-04-18 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo pagalbos centro Alytaus skyriaus viršininkas

2010 m. balandžio 19 d. paskirtas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotoju

ŠEIMINĖ PADĖTIS

Vedęs, žmona Giedrutė, turi dukrą – Kristiną

 

2017 METŲ UŽDUOTYS

  1. Mažinti gaisruose žuvusių ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Šiaulių APGV) teritorijoje.
  2. Stiprinti civilinės saugos parengtį, viešinti civilinę saugą Šiaulių APGV teritorijoje. Kartu su savivaldybių ir mokymo įstaigų administracijomis organizuoti civilinės ir gaisrinės saugos evakavimo pratybas mokymo įstaigose.
  3. Racionaliai išnaudoti turimus finansinius išteklius iškeltiems uždaviniams pasiekti bei nustatytoms funkcijoms vykdyti, efektyvinti pagalbos teikimą Šiaulių APGV teritorijoje
  4. Stiprinti darbuotojų savimonę, padėti apsisaugoti nuo neteisėtų veiksmų, skatinti bendruomeniškumą, didinti  pasitenkinimą darbu ir įstaigos vadovybe.
  5. Organizuoti Šiaulių APGV vykdomų Europos Sąjungos ir kitų finansinių įrankių lėšomis finansuojamų projektų vykdymą.

 

 

Viršininko pavaduotojas

vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Nerijus Adomavičius

 GIMIMO DATA IR VIETA

 1976 m. spalio 7 d. Pakruojis

IŠSILAVINIMAS

2008 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo suaugusiųjų mokymo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

2000 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir įgijo statybos inžinieriaus magistro kvalifikacinį laipsnį.

1998 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir įgijo gaisrinės saugos bakalauro kvalifikacinį laipsnis.

PROFESINĖ VEIKLA

2014.07.07 – 2015.12.07 Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas;

2012.08.01 – 2014.07.06 Bendrojo pagalbos centro Šiaulių skyriaus viršininkas;

2008.12.10 – 2012.07.31 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo pagalbos centro Šiaulių skyriaus viršininkas;

2008.09.10 – 2008.11.30 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Bendrojo pagalbos centro Tarnybos skyriaus viršininko pavaduotojas;

2007.03.27 – 2008.09.09 Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Mokymo skyriaus viršininko pavaduotojas;

2005.05.01 – 2007.03.26 Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro vyriausiasis dėstytojas;

1997.03.26 – 1998.09.30 Vilniaus m. SSPD 1 dalies ugniagesys.

ŠEIMINĖ PADĖTIS

Vedęs, žmona Andžela, turi dvi dukras – Gretą ir Deimeną

 

2017 METŲ UŽDUOTYS

  1. Mažinti gaisruose žuvusių ir atviruose vandens telkiniuose nuskendusių asmenų skaičių Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Šiaulių APGV) teritorijoje.
  2. Stiprinti civilinės saugos parengtį, viešinti civilinę saugą Šiaulių APGV teritorijoje. Kartu su savivaldybių ir mokymo įstaigų administracijomis organizuoti civilinės ir gaisrinės saugos evakavimo pratybas mokymo įstaigose.
  3. Įgyvendinti projektą Nr. LLI- 232 „Ekologinių rizikų valdymo išteklių plėtra“.
  4. Efektyvinti pagalbos teikimą Šiaulių APGV teritorijoje.