Prenumeruoti


Naujienų archyvas

 

Dėl viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių asmenų paskyrimo Šiaulių apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje

Vies_proc_dalyv Nr. V-18

 

2018 metais numatomų pirkti Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas.

Isakymas Nr. V-9

2018 metais numatomų pirkti Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų patikslintas planas.

Pirkimu planas tiksl V-106

2018 m. vykdomų mažos vertės pirkimų suvestinė

Pirkimu_suvestine