Prenumeruoti


Naujienų archyvas


Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ir Jelgavos miesto savivaldybė kartu su Latvijos valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba surengė tarptautinio projekto Interreg Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014 – 2020 m. programos „Ekologinių rizikų valdymo išteklių plėtra“ Nr. LLI-232 DERM pratybas – gaisro gesinimas durpinguose miškuose. Kadangi atvirų teritorijų gaisrai pridaro daug žalos aplinkai, žmonėms ir visam regionui, nuspręsta suvienyti jėgas kovojant su šiuo reiškiniu.

Pratybų tikslas – gerinti tarnybų veiksmingumą ir bendradarbiavimą kovojant su gaisrų keliama grėsme ir poveikiu aplinkai bei glaudžiau bendradarbiauti aplinkos apsaugos ir saugios bendruomenės srityse, rengiant mokymus ir pratybas su suinteresuotosiomis šalimis, įtraukiant į šią veiklą ir savanorius ugniagesius.

Pratybos vyko Rėkyvos miške. Bendrasis pagalbos centras gavo informaciją apie degantį durpingą mišką. Į įvykio vietą kaip mat išskubėjo Rėkyvos savanorių komanda, sustiprintos ugniagesių, medikų, miškininkų pajėgos, į pagalbą netgi pasitelkta Lietuvos kariuomenės Aviacijos bazės Karinių oro pajėgų priešgaisrinė grandis ir Latvijos priešgaisrinės tarnybos pajėgos.

Pratybų metu buvo tobulinami gelbėtojų įgūdžiai, pajėgų valdymas ir koordinavimas. Pirmą kartą buvo išbandyta ir bepilotė skraidyklė, kuri nuo šiol padės Šiaulių apskrities ugniagesiams gelbėtojams atliekant žvalgybą ir ieškant gaisro židinių bei nukentėjusiųjų. Pratybas stebėjo gausus būrys svečių. Po jų aptarti rezultatai, konstatuota, kad visos tarnybos yra pasirengusios bendradarbiauti ekstremaliųjų situacijų metu.

Jelgavos miesto savivaldybė kartu su Latvijos valstybine priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Šiaulių apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba bei Šiaulių savivaldybės administracija pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 programą įgyvendina projektą „Aplinkos rizikos valdymo išteklių plėtra“ Nr. LLI-232 DERM.